Barn & ungdom

FREDAGSKLUBBEN & EKUMENISKT UNGDOMSCAFE´


Det Ekumeniska Ungdomscafeét är öppet fredagar jämna veckor

mellan kl 20-22.

Vi försöker att vid varje söndagsgudtjänst ha barnverksamhet

under predikan. Se separat information i Sions entre´.

$ 00.00