Mission

Sionförsamlingen i Hörby

Sionförsamlingen i Hörby vill vara ett andligt kraftcenter för mellanskåne och en andlig oas för alla sökande.

Vår församling stödjer följande verksamheter regelbundet:

CAMINOL FELIX

(Barnhem i Rumänien)

Caminul Felix driver två familjebyar i västra Rumänien sedan 1990. Felixverksamheten utvecklar familjer och hem i Felixbyar som tar hand om övergivna och föräldralösa barn. Arbetet avser att främja fysiska, andliga, emotionella och socioekonomiska behov hos föräldralösa och övergivna barn i nya familjer.


Caminul Felix är en fristående, kristen organisation med kontakter i Norge, Rumänien, Sverige, Storbritannien och USA. Organisationen är beroende av privata faddrar och understödjare.


Vi inbjuder dig att hitta en plats i ditt hjärta för barn i Caminul Felix!


KANAL 10

(Kristen TV-kanal)

Kanal 10 är Sveriges kristna tv-kanal. Hos oss hittar du ett brett utbud av program, allt med en tydlig kristen fokus. Vi sänder allt från långfilmer, nyheter, barnprogram, undervisning, debatter, Gudstjänster och förbönsprogram. En vecka i månaden sänder vi även våra uppskattade Café- och Kampanjkvällar. Då bjuder vi på en mix av musikframträdanden, intervjuer och samtal direkt från vår studio i Älmhult.


Kanal 10 är en kristen kanal, något som tydligt framgår i de program som vi sänder. Vi bekänner oss till den apostoliska trosbekännelsen, med Jesus tydligt i centrum. Kanal 10 är inte bunden till något samfund, utan strävar efter en så stor bredd som möjligt. Vi sänder program från både OAS-rörelsen inom Svenska kyrkan, till flera olika frikyrkoförsamlingar i Sverige

INDIEN MISSIONEN

(Missionär Stefan Lindgren)

Föreningen Indien Misionen bildades 2005. Indien Missionens uppgift är att sprida evangelium i Indien, plantera församlingar, undervisa pastorer och evangelister, stödja församlingar och pastorer, samt verka för socialt och ekonomiskt stöd till de behövande i Indien.


VI BEHÖVER IDAG:

Vi behöver idag partners som är förebedjare för Indien Missionen

Vi behöver idag partners som ekonomiskt stödjer Indien Missionen


DITT STÖD GÅR TILL ATT:

Sprida Evangelium

Undervisa pastorer /evangelister

Bygga kyrkor

Hjälpa de behövande

Copyright @ All Rights Reserved