Mission

Vi stödjer dessa veksamheter regelbundet:

CAMINUL FELIX

Barnhem i Rumänien

Caminul Felix Internationella Stiftelse, också kallad Felix Familjebyars Internationella Stiftelse.

Caminul Felix verksamhetsavsikt är att för övergivna och föräldralösa barn i världen möta deras fysiska, andliga, emotionella och sociala behov, i en kärleksfull familjemiljö.

SKÅNES PIONJÄRMISSION


Skånes Pionjärmission arbetar med bön, att stödja församlingar och att plantera församlingar i Skåne.

BARNMISSIONEN

Hjälporganisation

Barnmissionen är en kristen hjälporganisation som bedriver biståndsarbete i ett flertal länder på tre kontinenter. 

Barnmissionen har arbetat med humanitär hjälp i Ukraina i 30 år. Barnmissionen är fortfarande på plats och hjälper utsatta inne i landet. Nu är Barnmissionens arbete viktigare än någonsin!
"With the Lord for the Children"

INDIENMISSIONEN

Missionär Stefan Lindgren

Föreningen IndienMissionen uppgift är att sprida evangelium i Indien, plantera församlingar, undervisa pastorer och evangelister, stödja församlingar och pastorer, samt verka för socialt och ekonomiskt stöd till de behövande i Indien.