Om oss

Vision


Sionförsamlingen i Hörby är ett andligt kraftcenter för Mellanskåne och en andlig oas för alla sökande.


Församlingen vill verka för att Guds rike utbreds och att budskapet om Jesus Kristus sprids till alla människor.


Församlingen vill förvalta uppdraget genom att vara en familjär gemenskap som tillsammans växer i tro och i kärlek.Sionförsamlingen i Hörby har Guds kallelse att vara  ett andligt kraftcenter för regionen och en andlig oas för alla sökande.  Sion ska förvalta fädernas arv, sprida Guds Ord och verka för att Guds plan för  Hörby uppfylls.


  • Med "andligt kraftcenter" menas att Sion är en plats för förbön, lovsång och förkunnelse av Guds Ord - en plats för den Helige Ande att verka - med potential att nå regionen. Församlingen vill vara ett andligt kraftcenter  för regionen, ett kristet center mitt i Skåne.
  • Med "andlig oas" menas att Sion är en plats dit människor ska kunna komma för att uppleva Guds närvaro och få andliga behov tillgodosedda.
  • Med "fädernas arv'' menas att Sion ska stå fast vid det som  inspirerade pionjärerna och grundarna av Sion att ta de initiativ de tog för Guds rike.
  • Med "sprida Guds Ord" menas att Sion kontinuerligt ska evangelisera och genom möten och konferenser förmedla kunskap utifrån Guds Ord.
  • Med avslutande mening menas att Hörby kommun är den primära platsen för Sions verksamhet och att vi där ska göra allt för att Guds vilja ska ske där.


Sionförsamlingen är en fristående evangelisk och karismatisk pingstförsamling inom Pingst-fri församlingar i Samverkan i Sverige. 


Du är alltid varmt välkommen att besöka Pingstkyrkan Sion i Hörby!


VÅR HISTORIA

Sionförsamlingen Hörby 1928 - idag

Pingstväckelsens rötter i Hörby började redan 1914 genom snickeri­fabrikören och helandepredikanten P. Olsson från Malmö som sedan besökte Hörby minst 1 gång i månaden i 15 år. Hörby Nya Församling bildades hösten 1928. Namnet Sionförsamlingen antogs 1936. Josef Persson var föreståndare under församlingens första 8 år.


Sionkyrkan i hörnet av Västergatan/Nygatan -mitt i byn- invigdes 1940 och har sedan dess genomgått större renoveringar 1966 och 1997. Kyrkans samlingslokal har plats för över 200 personer, och dessutom finns café och ytterligare lokaler för olika verksamheter.

Över 800 personer har genom åren tillhört församlingen. Oräkneliga är alla som berörts genom gudstjänster, barn- & ungdomsverksamhet och tältmöten mm.

Genom historien ser vi att församlingslivet i Sion kännetecknats av bl.a. ett tydligt fokus på bibeln, stark tro på Guds kraft, ett rikt musikliv, glädje för evangelisation och ett starkt stöd till utlandsmission.

Sionkyrkans verksamhet i Hörby är en fantastisk och skiftande 85-årig historia. Tiderna har varierat med perioder som har genomsyrats av den kraft och glädje som tillhör Guds rike. Men också svåra och utmanade tider har passerat och Sionkyrkan har gått igenom också dessa med övertygelsen om att den har ett mandat från Gud för sin verksamhet.

Genom åren har mängder med människor berörts av evangeliets kraft och räddats inför evigheten.


Några som varit föreståndare i Sion är bl.a Sven Linden (1949-58), Håkan Hjalmarsson (1972-76), Richard Svensson (1996-98), lngmar Aronson och David Westergård.

Flera har också verkat som evangelister i församlingen, bl.a. Åke Erixon, Ann-Cathrin Sandqvist, Curt Levin, Stefan Lindgren.

Några av församlingens egna som gått ut i stark tjänst för Guds rike är bl.a. pastor Arthur Hansson, pastor Malte Ekberg, sångarna Erik Ström och Jan Arvidsson, pastor Magnus Persson, författaren och förkunnaren Torbjörn Aronson.

Många kända förkunnare har genom åren besökt och predikat i Sion, bl.a. Lewi Petrus, Georg Gustafsson, CG Hjelm, Derek Prince, Rolf Karlsson, Emanuel Minas, Olle Sandstedt, Bill Löfbom, Stanley Sjöberg, Roger Larsson, Ove Lindeskär, Simon Ådahl, Mikael Alfven, Tommy Dahlman, Curt Johansson, David Buck Hudson, Dave Richards och många många fler.

 

Sionkyrkan idag siktar framåt på att nå både nuvarande och nästa generation. Sion fortsätter att ge evangelium till människor och att vara en livaktig kristen gemenskap mitt i Skåne.

Sion är en Guds familj med ett Guds uppdrag i Mellanskåne.