Om oss

VÄLKOMMEN TILL OSS!

Först - alla samlingar, gudstjänster och verksamhet är öppna för alla, oavsett om man är medlem eller ej. Man behöver inte dela vår tro och det finns inga krav för att komma och ta del i vår gemenskap.


Vi vill vara hela livets kyrka för dig.

Du kanske redan har en tro men längtar efter en andlig gemenskap eller  söker och funderar kring livets mening -låt oss då samtala och få berätta vad vi har funnit...


OM OSS
Hörby Nya Församling bildades hösten 1928. Namnet Sionförsamlingen antogs 1936. 

Vår kyrka på Västergatan 2 -mitt i byn- invigdes 1940. Caféet invigdes i mitten på 1990-talet.

Vi är en del av Pingst -fria församlingar i samverkan, en av Sveriges största frikyrkorörelser. Samfundet Pingst är medlem i Sveriges Kristna råd. Mer info: www.pingst.se

VÅR VISION
Vi vill vara ett andligt Kraftcenter för Mellanskåne och en Andlig Oas för alla sökande.VÅR TRO

GUD
Gud är en och möter oss i tre personer; Fadern, Sonen och den helige Ande, vilka existerar samtidigt och är av evighet.

Matteusevangeliet 28:19
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
Johannesevangeliet 14:16
Och jag ska be Fadern, och han ska ge er en annan Hjälpare som ska vara hos er för alltid.

JESUS
Guds svar på människans synd var att sända sin son Jesus Kristus som en bro mellan himmel och jord, Gud och människa. Genom Jesus får vi förlåtelse och genom hans renhet möts alla behov av helighet som kan finnas. Jesus blev människa utan att upphöra vara Gud, han är både sann Gud och sann människa. Jesus död på korset är av avgörande betydelse för vår gudsrelation. Genom honom har Gud bevisat sin kärlek till oss och genom honom har vi fått en ny chans till ett rätt förhållande till Gud. Jesus dog men uppstod igen, han lever för evigt och genom honom får också vi möjlighet till ett liv i evighet.

Johannesevangeliet 3:16
Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.
Första Johannesbrevet 1:7
Om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra och Jesus, hans Sons, blod renar från all synd.


MÄNNISKAN
Alla människor är älskade av Gud och skapade till hans avbild och likhet.

Första Moseboken 1:27
Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.


BIBELN
Bibeln är Guds inspirerade Ord; absolut sant, varaktigt och oföränderligt.

Andra Timoteusbrevet 3:16
Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet.
Andra Petrusbrevet 1:20-21
Framför allt ska ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen tolkning. Ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud.

FRÄLSNINGEN

Ordet ”frälst” betyder helt enkelt ”räddad”, och i kristna sammanhang menar vi räddad från synden och syndens följder. Räddad från mörker till ljus, från ensamhet till gemenskap, från död till liv.

SÅ BLIR DU FRÄLST
Gud har skapat människan med en alldeles egen vilja, han vill aldrig tvinga sig själv på oss men hans längtan efter oss är stor. Genom Jesus finns möjligheten för oss att ta emot frälsning och ett nytt liv. Vi blir förlåtna och upprättade, förvandlade inifrån och får en ny chans. Med Jesus har du goda framtidsutsikter, för alltid vill han vara din Frälsare. Men hur tar vi då emot Jesus, hur blir man frälst?
Romarbrevet 10:9-10 säger:
"För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst."

Som frälst börjar ett nytt liv, i gemenskap med Gud, och med andra människor som delar denna tro.
Livet är fortfarande en kamp många gånger, lusten att ibland göra det onda finns hos oss alla, men Gud själv finns med i våra liv och ger den Helige Ande -Hjälparen- till alla som ber honom.
Genom att tro på honom och ta emot hans förlåtelse så börjar ett nytt liv på insidan och han förvandlar oss inifrån och ut.
Om du har kommit till den punkten att tro på Jesus som din Frälsare och vill följa honom, då är du redo att bli döpt.

DOPET I VATTEN
Vi uppmanar människor som har kommit till tro att döpa sig -troendedop- i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Dopet bekräftar att Kristus är Herre i den troendes liv. Vi praktiserar dop genom nedsänkning.

Markusevangeliet 16:15-16
Och han sade till dem: "Gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst."

Apostlagärningarna 2:38
Petrus svarade dem: "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige Ande som gåva.


DOPET I DEN HELIGE ANDE
Dopet i den helige Ande är en särskild upplevelse efter frälsningen. En gåva till alla troende där vi får kraft till tjänst och del av Andens gåvor. De som upplever Andens dop kan ta emot gåvan att tala i tungor.

Apostlagärningarna 1:5, 8
Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige Ande. Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.

Apostlagärningarna 8:15-17
Dessa kom ner och bad för dem att de skulle få den helige Ande, eftersom Anden ännu inte hade fallit över någon av dem. De var bara döpta i Herren Jesu namn. Apostlarna lade då händerna på dem, och de tog emot den helige Ande.

FÖRSAMLINGEN
Församlingen är Kristi kropp där de troende samlas kring Ordet, Bönen, Nattvarden och Gemenskapen. Församlingens uppdrag är att göra alla folk till lärjungar.

Matteusevangeliet 16:18
Och jag säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling.

Första Korinterbrevet 12:27-28
Ni är alltså Kristi kropp och var för sig delar av den. Gud har i församlingen för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, sedan några till att göra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, styra och tala olika slags tungomål.
Matteusevangeliet 28:19-20
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.

Medlemskap i församlingen kan ges till var och en som kommit till tro på Jesus Kristus och blivit troendedöpt.

LÄRJUNGASKAP
Lärjungaskap är en livslång process där målet är att bli mer lik Jesus. Den helige Ande hjälper oss att bära andlig frukt.

Johannesevangeliet 8:31-32
Jesus sade till de judar som hade kommit till tro på honom: Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria.
Galaterbrevet 5:22-25
Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom Anden, låt oss då också följa Anden.


DU ÄR ALLTID VÄLKOMMEN TILL VÅR KYRKA DÄR VI MER ÄN GÄRNA FORTSÄTTER SAMTALET! 


Ytterligare Frågor & Svar https://www.pingst.se/om-pingst/var-tro/fragor/unsplash